Старият Завет

Новият Завет

Деяния 11:24 Цариградски (BG1871)

Понеже той беше человек добър и изпълнен с Дух Свет и с вяра; и приложи се към Господа доволно народ.

Прочетете пълната глава Деяния 11

Изглед Деяния 11:24 в контекст