Старият Завет

Новият Завет

Деяния 11:25 Цариградски (BG1871)

Тогава излезе Варнава до Тарс да търси Савла;

Прочетете пълната глава Деяния 11

Изглед Деяния 11:25 в контекст