Старият Завет

Новият Завет

3 Йоаново 1:6 Цариградски (BG1871)

Които свидетелствуваха пред църквата за твоята любов, и които ако предизпратиш достойно Богу добре ще сториш.

Прочетете пълната глава 3 Йоаново 1

Изглед 3 Йоаново 1:6 в контекст