Старият Завет

Новият Завет

3 Йоаново 1:5 Цариградски (BG1871)

Възлюблене, верно вършиш каквото правиш на братята и на чужденците;

Прочетете пълната глава 3 Йоаново 1

Изглед 3 Йоаново 1:5 в контекст