Старият Завет

Новият Завет

2 Коринтяни 10:14 Цариградски (BG1871)

Защото ние не се простираме вън от мярката си, като че не сме достигнали до вас; понеже досегнахме даже и до вас с благовествуването Христово.

Прочетете пълната глава 2 Коринтяни 10

Изглед 2 Коринтяни 10:14 в контекст