глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Старият Завет

Новият Завет

1 Солунци 2 Цариградски (BG1871)

1. Защото вие сами знаете, братие, нашето при вас влизане че не бе напраздно;

2. но като бяхме от по-напред, както знаете, пострадали и обезчестени във Филипи, дързнахме в Бога нашего да проповядаме вам евангелието Божие с голям подвиг.

3. Защото нашето увещание не бе от прелъгване, нито от нечистота, нито с измама;

4. но както бяхме удобрени от Бога да ни повери благовествуването, така говорим, не като че угождаваме на человеци, но на Бога който изпитва сърдцата ни.

5. Защото, както знаете, нито ласкателно слово употребихме някога, нито причина за лихоимство; Бог е свидетел;

6. нито поискахме слава от человеци, нито от вас нито от други; (ако и да можехме да сме в тежкост като Христови апостоли;)

7. но бяхме тихи посред вас, както кърмилница се грижи нежно за чадата си.

8. Така, като имахме гореща любов към вас, имахме благодарение да ви предадем не току евангелието Божие, но и душите си, защото станахте любезни нам.

9. Защото вие, братие, помните нашия труд и мъка, понеже, деня и нощя като работехме за да не отеготим ни едного от вас, проповядахме вам евангелието Божие.

10. Вие сте свидетели и Бог как свето и праведно и неукоризнено се обходихме с вас вярващите;

11. както знаете как всекиго от вас, като отец чадата си, увещавахме, и утешавахме, и строго ви заръчахме

12. да ходите достойно Богу който ви призва в своето царство и слава.

13. За туй, и ние благодарим Богу непрестанно че, като приехте словото Божие което чухте от нас, приехте го, не като слово человеческо, но (като е наистина,) слово Божие, което и действува между вас вярващите.

14. Защото вие, братие, станахте подражатели на Божиите в Христа Исуса църкви които са в Юдея, понеже и вие пострадахте истото от своите си съплеменници както и те от Юдеите,

15. които и Господа Исуса убиха и своите си пророци, и нас разпъдиха, и Богу не угодяват, и на всичките человеци са противни;

16. и възбраняват ни да говорим на езичниците да се спасят, за да изпълнят греховете си винаги; но постигна ги гневът до край.

17. А ние, братие, като осиротехме от вас за малко време, с лице а не със сърдце, още повече с голямо желание се постарахме дано видим лицето ви.

18. За това, поискахме да дойдем при вас (и аз Павел) и веднъж и дваж; но направи ни пречка Сатана.

19. Защото коя е нашата надежда, или радостта ни, или венецът на похвалата ни? Не сте ли вие пред Господа нашего Исуса Христа в пришествието негово?

20. Защото вие сте нашата слава и радост.