глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Старият Завет

Новият Завет

1 Солунци 4 Цариградски (BG1871)

1. При това още, братие, просим и молим ви в Господа Исуса, каквото сте приели от нас как трябва да ходите и да угодявате Богу така да преуспевате повече;

2. защото знаете какви заповеди ви дадохме от Господа Исуса.

3. Понеже това е волята Божия, вашето освещение, да се въздържате от блуд:

4. да знае всеки от вас да държи съсъда си в светост и честност,

5. не в страст на похот както и езичниците които не знаят Бога;

6. да не преминува някой предела и да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е отмъстител, както ви и от по-напред казахме и засвидетелствувахме;

7. защото Бог не ни е призовал на нечистота, но на светост.

8. И тъй, който отхвърля това не отхвърля человека, но Бога който е и дал нам Духа своего Светаго.

9. А за братолюбието нямате нужда да ви пиша; защото вие сами сте от Бога научени да имате любов един към друг;

10. защото и правите това на всите братя които са по всичка Македония. И молим ви се, братие, да преуспевате повече,

11. и усърдно да се стараете да живеете тихо, и да вършите своите си работи, и да работите със своите си ръце, както ви заръчахме;

12. за да ходите благообразно пред външните, и да нямате нужда от нищо.

13. И не искам, братие, да не знаете за умрелите, за да не скърбите както и другите които нямат надежда.

14. Защото ако вярваме че Исус умря и възкръсна, така и Бог умрелите в Исуса ще приведе с него заедно.

15. Защото това ви казваме със слово Господне, че ние живите които останем до пришествието Господне няма да предварим умрелите;

16. понеже сам Господ ще слезе от небето с повеление, с глас архангелов, и с тръба Божия; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;

17. после ние живите които сме останали с тях наедно ще бъдем грабнати на облаци да срещнем Господа на въздух; и така ще бъдем всякога с Господа.

18. И тъй, утешавайте се един друг с тези думи.