глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Старият Завет

Новият Завет

1 Коринтяни 3 Цариградски (BG1871)

1. И аз, братие, не могох да ви говоря като на духовни, но като на плътски, и като на младенци в Христа.

2. С мляко ви нахраних, и не с ястие; защото не можахте още да го приемете, а и сега още не можете;

3. Понеже сте още плътски; защото, докле има помежду вас завист, разпря и разногласие, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по человечески?

4. Защото кога един казва: Аз съм Павлов; а друг: Аз съм Аполосов; не сте ли плътски?

5. Кой е прочее Павел, и кой е Аполос? Не са ли служители чрез които повярвахте, и то както е Господ всякому дал?

6. Аз насадих, Аполос напои; но Бог възрасти.

7. Тъй щото, нито който сади е нещо, нито който пои, но Бог който възрастява,

8. А който сади и който пои едно са, и всеки според своя си труд ще приеме своята си заплата.

9. Защото ние сме съработници на Бога; а вие сте нива Божия, Божие здание.

10. Аз, според дадената ми от Бога благодат, като изкусен домозидател основание положих; а друг на него зиде. Но всеки да гледа как зиде на него.

11. Защото никой не може да положи друго основание освен положеното, което е Исус Христос.

12. И на това основание отгоре ако зиде някой злато, сребро, драгоценни камене, дърве, сено, слама,

13. всекиму работата ще стане явна; защото денят ще я покаже, понеже с огън се открива; и огънът ще изпита всекиму каква е работата.

14. На когото работата която е зидал устои, той ще вземе заплата.

15. А на когото работата изгори, ще се отщети; а сам той ще се избави, но тъй като из огън.

16. Не знаете ли че сте храм Божий, и Дух Божий живее във вас?

17. Ако развали някой Божия храм, него ще Бог да развали, защото храмът Божий е свет, който храм сте вие.

18. Никой да се не лъже; ако някой отпомежду ви мисли че е мъдър на този свят, да стане безумен, за да бъде мъдър.

19. Защото мъдростта на този свят е безумие пред Бога; понеже е писано: "Улавя мъдрите в пронирството им;"

20. и пак: "Господ знае помишленията на мъдрите че са суетни."

21. И тъй, никой да се не хвали с человеците; защото всичко е ваше;

22. Павел ли, или Аполос, или Кифа, или свят, или живот, или смърт, или сегашното, или бъдещото; всичко е ваше;

23. и вие Христови, а Христос Божий.