Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 5:11 Ревизиран (BG1940)

Изнасилваха жените в Сион, Девиците в Юдовите градове.

Прочетете пълната глава Плач Еремиев 5

Изглед Плач Еремиев 5:11 в контекст