глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Старият Завет

Новият Завет

Плач Еремиев 5 Ревизиран (BG1940)

1. Спомни си, Господи, какво ни стана; Погледни и виж как ни укоряват.

2. Наследството ни мина на чужденци, Къщите ни на странни.

3. Останахме сирачета без баща; Майките ни са като вдовици.

4. Водата си пихме със сребро, Дървата ни идат с пари.

5. Нашите гонители са на вратовете ни. Трудим се и почивка нямаме,

6. Простряхме ръка към египтяните И към асирийците, за да се наситим с хляб.

7. Бащите ни съгрешиха, и няма ги; И ние носим техните беззакония.

8. Слуги господаруват над нас, И няма кой да ни избави от ръката им.

9. Добиваме хляба си с <опасност за> живота си Поради меча, <който ограбва> в пустинята.

10. Кожата ни почервеня като пещ Поради върлуването на глада.

11. Изнасилваха жените в Сион, Девиците в Юдовите градове.

12. Чрез техните ръце биваха обесени първенците, Старейшините не се почитаха.

13. Младежите носеха воденични камъни, И децата падаха под <товара на> дървата.

14. Старейшините не седят вече на портите; Младежите изоставиха песните си.

15. Престана радостта на сърцето ни; Хорото ни се обърна на жалеене.

16. Венецът падна от главата ни; Горко ни! защото сме съгрешили.

17. Затова чезне сърцето ни; Затова причерня на очите ни.

18. Поради запустяването на Сионския хълм Лисиците ходят по него.

19. Ти, Господи, седиш <като Цар> до века; Престолът Ти е из род в род.

20. Защо ни забравяш за винаги, И ни оставяш за толкоз дълго време?

21. Възвърни ни, Господи, към Себе Си, и ще се възвърнем; Обнови дните ни както изпърво, -

22. Ако не си ни отхвърлил съвсем, И не си се разгневил твърде много против нас.