Старият Завет

Новият Завет

Римляни 9:12 Ревизиран (BG1940)

рече й се: "По-големият ще слугува на по-малкия";

Прочетете пълната глава Римляни 9

Изглед Римляни 9:12 в контекст