Старият Завет

Новият Завет

Марко 12:14 Ревизиран (BG1940)

И те, като дойдоха казаха Му: Учителю, знаем, че си искрен и не Те е грижа от никого; защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не?

Прочетете пълната глава Марко 12

Изглед Марко 12:14 в контекст