Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:8 Ревизиран (BG1940)

Внимавайте на себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:8 в контекст