Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:9 Ревизиран (BG1940)

Никой, който върви напред, и не пребъдва в Христовото учение, няма Бога; тоя, който пребъдва в учението, той има и Отца и Сина.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:9 в контекст