Новият Завет

Второто Писмо До Коринтяните 4:16 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Ето защо ние не се отчайваме и въпреки че външно стареем и отслабваме, вътрешно се подновяваме с всеки изминал ден.

Прочетете пълната глава Второто Писмо До Коринтяните 4

Изглед Второто Писмо До Коринтяните 4:16 в контекст