Новият Завет

Писмото До Тит 2:10 Новият завет: съвременен превод (SPB)

да не крадат от тях, а да им засвидетелстват пълна вярност, за да покажат с поведението си, че учението на Бога, нашия Спасител, е добро.

Прочетете пълната глава Писмото До Тит 2

Изглед Писмото До Тит 2:10 в контекст