Новият Завет

Писмото До Тит 2:9 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Учи робите да се подчиняват на господарите си във всичко, да вършат онова, от което те са доволни, да не им противоречат,

Прочетете пълната глава Писмото До Тит 2

Изглед Писмото До Тит 2:9 в контекст