Новият Завет

Писмото До Галатяните 5:8 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Каквото и да ви е убедило в това, то не идва от Бога, който ви призова.

Прочетете пълната глава Писмото До Галатяните 5

Изглед Писмото До Галатяните 5:8 в контекст