Новият Завет

Писмото До Галатяните 5:7 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Вие се справяхте така добре! Кой ви накара да спрете да следвате истината?

Прочетете пълната глава Писмото До Галатяните 5

Изглед Писмото До Галатяните 5:7 в контекст