Новият Завет

Писмото До Галатяните 3:25 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Но сега, когато тази вяра е дошла, законът вече не ни е настойник.

Прочетете пълната глава Писмото До Галатяните 3

Изглед Писмото До Галатяните 3:25 в контекст