Новият Завет

Евангелието Според Марк 8:11 Новият завет: съвременен превод (SPB)

При Исус дойдоха фарисеите, които започнаха да му задават въпроси. За да го изпитат, те поискаха от него да извърши знамение като доказателство, че е дошъл от Бога.

Прочетете пълната глава Евангелието Според Марк 8

Изглед Евангелието Според Марк 8:11 в контекст