Новият Завет

Делата На Апостолите 23:31 Новият завет: съвременен превод (SPB)

Войниците изпълниха заповедта: взеха Павел и в онази нощ го отведоха в Антипатрида.

Прочетете пълната глава Делата На Апостолите 23

Изглед Делата На Апостолите 23:31 в контекст