Agano la Kale

Agano Jipya

Ufunuo 2:27 Biblia Habari Njema (BHN)

Atawaongoza kwa fimbo ya chuma na kuwavunjavunja kama vyombo vya udongo.

Kusoma sura kamili Ufunuo 2

Mtazamo Ufunuo 2:27 katika mazingira