Agano la Kale

Agano Jipya

Ufunuo 2:18 Biblia Habari Njema (BHN)

“Kwa malaika wa kanisa la Thuatira andika hivi:“Huu ndio ujumbe wa Mwana wa Mungu, ambaye macho yake yametameta kama moto, na miguu yake inang'aa kama shaba iliyosuguliwa.

Kusoma sura kamili Ufunuo 2

Mtazamo Ufunuo 2:18 katika mazingira