Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Johannes Andra Brev 1:6 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken.

Läs fullständig kapitel Johannes Andra Brev 1

Visa Johannes Andra Brev 1:6 i sitt sammanhang