Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Hebreerbrevet 9:11 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen,

Läs fullständig kapitel Hebreerbrevet 9

Visa Hebreerbrevet 9:11 i sitt sammanhang