Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Andra Tessalonikerbrevet 1:8 Svenska Folkbibeln (SFB98)

i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium.

Läs fullständig kapitel Andra Tessalonikerbrevet 1

Visa Andra Tessalonikerbrevet 1:8 i sitt sammanhang