Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Psaltaren 138:2 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel,och prisa ditt namnför din nåd och din sanning,ty du har gjort ditt ord stort,utöver allt vad ditt namn hade sagt oss.

Läs fullständig kapitel Psaltaren 138

Visa Psaltaren 138:2 i sitt sammanhang