Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Habackuk 2:20 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Men Herren är i sitt heliga tempel.Var stilla inför honom, hela jorden!

Läs fullständig kapitel Habackuk 2

Visa Habackuk 2:20 i sitt sammanhang