Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Första Kungaboken 3:4 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Kungen begav sig till Gibeon för att offra, detta var ju den förnämsta offerhöjden, och Salomo offrade ettusen brännoffer på altaret där.

Läs fullständig kapitel Första Kungaboken 3

Visa Första Kungaboken 3:4 i sitt sammanhang