Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Första Kungaboken 13:34 Svenska Folkbibeln (SFB98)

På detta sätt blev han orsak till synd för Jerobeams hus så att det blev utplånat och utrotat från jorden.

Läs fullständig kapitel Första Kungaboken 13

Visa Första Kungaboken 13:34 i sitt sammanhang