Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Första Kungaboken 13:33 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Inte heller därefter vände Jerobeam om från sin onda väg, utan gjorde åter alla slags män ur folket till offerhöjdspräster. Alla som ville helgade han till att bli offerhöjdspräster.

Läs fullständig kapitel Första Kungaboken 13

Visa Första Kungaboken 13:33 i sitt sammanhang