Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Första Krönikeboken 12:24 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Juda söner, som bar sköld och spjut, 6 800, beväpnade till strid;

Läs fullständig kapitel Första Krönikeboken 12

Visa Första Krönikeboken 12:24 i sitt sammanhang