Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Domarboken 15:20 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Och Simson var domare i Israel i tjugo år under filisteernas tid.

Läs fullständig kapitel Domarboken 15

Visa Domarboken 15:20 i sitt sammanhang