Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Daniel 2:23 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jagför att du har gett mig vishet och förmågaoch för att du nu har uppenbarat för migdet vi bad dig om.Ty vad kungen ville vetahar du uppenbarat för oss."

Läs fullständig kapitel Daniel 2

Visa Daniel 2:23 i sitt sammanhang