Kapitel

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Amos 5 Svenska Folkbibeln (SFB98)

En klagosång och kallelse till omvändelse

1. Hör följande ord som jag vill stämma upp likt en klagosång över er, ni av Israels hus:

2. "Fallen är hon och kan inte mer stiga upp,jungfrun Israel!Hon ligger övergiven på sin egen mark.Ingen finns som reser henne upp."

3. Ty så säger Herren, Herren:Den stad som tusen brukade dra ut ifrån,skall få hundra kvar,och den som hundra brukade dra ut ifrån,skall få tio kvar, för Israels hus.

4. Så säger Herren till Israels hus:Sök mig och ni skall leva.

5. Men sök inte Betel,kom inte till Gilgaloch gå inte till Beer-Sheba,ty Gilgal skall föras bort i fångenskap,och av Betel skall inget bli kvar.

6. Sök Herren och ni skall leva.Annars skall han komma över Josefs huslikt en eld som förtär,och ingen kan släcka denså att Betel räddas.

7. Ni förvandlar rätten till malörtoch slår ner rättfärdigheten till marken.

8. Han är den som har gjort Sjustjärnorna och Orion,han som förvandlar djupa mörkret till morgonoch gör dagen mörk som natten,han som kallar på havets vattenoch häller ut det över jorden - Herren är hans namn.

9. Han är den som låter fördärv blixtra fram över de mäktiga,så att fördärv drabbar befästa borgar.

10. De hatar den som i porten försvarar det rättaoch den som talar sanning avskyr de.

11. Hör därför, ni som trampar på den fattigeoch tar ifrån honom hans säd som skatt:Ni bygger hus av huggen stenmen skall inte få bo i dem,ni planterar ljuvliga vingårdarmen skall inte få dricka vin från dem.

12. Ty jag vet att era överträdelser är mångaoch era synder talrika,ni som förtrycker den rättfärdigeoch tar mutoroch i porten hindrar de fattiga att få rätt.

13. Därför tiger den förståndige i denna tid,ty det är en ond tid.

14. Sök det goda och inte det onda,så att ni får leva.Då skall Herren, härskarornas Gud,vara med er,så som ni säger att han är.

15. Hata det onda och älska det godaoch låt rätten härska i porten.Kanske skall Herren, härskarornas Gud,vara nådig mot Josefs kvarleva.

16. Därför säger Herren, härskarornas Gud, Herren:På alla torg skall klagan höras,och på alla gator skall man säga: "Ve, ve!".Mannen på åkern skall man uppmana till sorg,och till klagan dem som kan sjunga sorgesång.

17. I alla vingårdar skall klagan höras,ty jag skall gå fram mitt ibland er,säger Herren.

Herrens dag

18. Ve dem som längtar efter Herrens dag!Varför längtar ni efter den?Herrens dag är mörker och inte ljus.

19. Det blir som när någon flyr för ett lejon,men möter en björn,och som, när han kommer hem,stöder handen mot väggenoch blir biten av en orm.

20. Ja, Herrens dag är mörker och inte ljus,tjockt mörker utan en strimma av ljus.

21. Jag hatar era fester, jag föraktar dem,jag tål inte era högtider.

22. Ty om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer,finner jag ingen glädje i dem,era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se.

23. Tag bort ifrån mig dina sångers buller!Ditt strängaspel vill jag inte höra.

24. Låt rätten flöda fram som vattenoch rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström.

25. Bar ni fram åt mig slaktoffer och matofferunder de fyrtio åren i öknen,ni av Israels hus?

26. Bar ni då Sickut, er kung och Kijjun, er guds stjärna, era gudabilder som ni gjort åt er?

27. Jag skall föra er i fångenskap bortom Damaskus,säger han vilkens namn är Herren, härskarornas Gud.