Kapitel

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Amos 3 Svenska Folkbibeln (SFB98)

Israel utvald och förkastad

1. Hör detta ord som Herren har talat mot er, ni Israels barn,>mot hela det släkte som jag har fört uppur Egyptens land.Så har han sagt:

2. Endast er har jag känt som mitt folkav alla jordens släkter,därför skall jag också straffa erför alla era missgärningar.

3. Vandrar två tillsammansutan att de kommit överens om det?

4. Ryter ett lejon i skogenutan att det funnit något rov?Ger ett ungt lejon till ett rytande i kulanutan att det har tagit byte?

5. Fastnar en fågel i en fälla på markenutan att någon snara är gillrad för den?Slår en fälla upp från markenutan att den gör någon fångst?

6. Stöter man i basun i en stadutan att folket blir förskräckt?Händer det en olycka i en stadutan att Herren har vållat den?

7. Ty Herren, Herren gör ingentingutan att ha uppenbarat sin hemlighetför sina tjänare profeterna.

8. När lejonet ryter,vem skulle då inte frukta?När Herren, Herren talar,vem skulle då inte profetera?

Domsord över Samaria

9. Ropa ut över Asdods palatsoch över palatsen i Egyptens land,säg: Kom samman på Samarias bergoch se den stora förvirring som där råderoch förtrycket mitt ibland dem.

10. De förstår inte att göra det rätta,säger Herren,de som samlar våld och fördärv i sina palats.

11. Därför säger Herren, Herren:En fiende skall omringa landet,riva ner ditt starka fästeoch plundra dina palats.

12. Så säger Herren:Liksom en herde räddar ur lejonets gapett par benpiporeller en bit av ett öra,så skall Israels folk räddas,de som nu sitter i Samaria i sina soffors hörnoch på bäddar av damast.

13. Hör och vittna mot Jakobs hus,säger Herren, Herren, härskarornas Gud:

14. Den dag då jag straffar Israelför dess överträdelser,skall jag låta straffet komma över Betels altaren,så att altarhornen huggs avoch faller till marken.

15. Jag skall slå ner vinterhus och sommarhus.Elfenbenshusen skall bli förstördaoch många hus skall sopas bort,säger Herren.