Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Andra Petrusbrevet 1:11 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

för ni får en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

Läs fullständig kapitel Andra Petrusbrevet 1

Visa Andra Petrusbrevet 1:11 i sitt sammanhang