Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Haggai 1:13 Svenska 1917 (SV1917)

Då sade Haggai, HERRENS sändebud, efter HERRENS uppdrag, till folket så: »Jag är med eder, säger HERREN.»

Läs fullständig kapitel Haggai 1

Visa Haggai 1:13 i sitt sammanhang