Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Amos 6:14 Svenska 1917 (SV1917)

Ty se, jag skall uppväcka ett folk mot eder, I av Israels hus, säger Herren, härskarornas Gud; och de skola förtrycka edert land, från det ställe där vägen går till Hamat ända till Hedmarksbäcken.

Läs fullständig kapitel Amos 6

Visa Amos 6:14 i sitt sammanhang