Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Titusbrevet 3:6 Karl XII 1873 (SK73)

Hvilken han öfver oss rikeliga utgjutit hafver, genom vår Frälsare Jesum Christum;

Läs fullständig kapitel Titusbrevet 3

Visa Titusbrevet 3:6 i sitt sammanhang