Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Galaterbrevet 5:6 Karl XII 1873 (SK73)

Ty i Christo Jesu är intet bevändt, hvarken omskärelse eller förhud; utan tron, som verkar genom kärleken.

Läs fullständig kapitel Galaterbrevet 5

Visa Galaterbrevet 5:6 i sitt sammanhang