Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Filemonbrevet 1:3 Karl XII 1873 (SK73)

Nåd vare med eder, och frid af Gudi vårom Fader, och Herranom Jesu Christo.

Läs fullständig kapitel Filemonbrevet 1

Visa Filemonbrevet 1:3 i sitt sammanhang