Gamla Testamentet

Nya Testamentet

3 Johannesbrevet 1:14 Karl XII 1873 (SK73)

Men jag hoppas snarliga få se dig, så vilje vi muntliga tala med hvarannan. Frid vare med dig. Vännerna helsa dig. Helsa du vännerna, hvar vid sitt namn.

Läs fullständig kapitel 3 Johannesbrevet 1

Visa 3 Johannesbrevet 1:14 i sitt sammanhang