Gamla Testamentet

Nya Testamentet

3 Johannesbrevet 1:10 Karl XII 1873 (SK73)

Derföre, när jag kommer, vill jag kungöra hans gerningar som han gör, och sqvallrar emot oss med ondom ordom, och låter sig icke dermed nöja; sjelf anammar han icke bröderna, och förmenar dem som det göra vilja, och drifver dem ut af församlingene.

Läs fullständig kapitel 3 Johannesbrevet 1

Visa 3 Johannesbrevet 1:10 i sitt sammanhang