Gamla Testamentet

Nya Testamentet

2 Petrusbrevet 1:15 Karl XII 1873 (SK73)

Men jag vill vinnlägga mig att I, efter min död, skolen behålla detta i åminnelse.

Läs fullständig kapitel 2 Petrusbrevet 1

Visa 2 Petrusbrevet 1:15 i sitt sammanhang