Gamla Testamentet

Nya Testamentet

2 Korinthierbrevet 13:2 Karl XII 1873 (SK73)

Jag hafver det sagt eder tillförene, och säger eder det tillförene, såsom närvarandes, i den andra reson; och skrifver det nu frånvarandes, dem som tillförene syndat hafva, och allom dem androm. Om jag åter kommer, skall jag intet skona;

Läs fullständig kapitel 2 Korinthierbrevet 13

Visa 2 Korinthierbrevet 13:2 i sitt sammanhang