Gamla Testamentet

Nya Testamentet

1 Petrusbrevet 2:13 Karl XII 1873 (SK73)

Varer underdånige all mennisklig ordning, för Herrans skull, ehvad det är Konungenom, såsom den öfversta,

Läs fullständig kapitel 1 Petrusbrevet 2

Visa 1 Petrusbrevet 2:13 i sitt sammanhang