Gamla Testamentet

Nya Testamentet

1 Petrusbrevet 1:20 Karl XII 1873 (SK73)

Hvilken väl föresedd var för verldenes begynnelse; men uppenbarad i de yttersta tiderna, för edra skull;

Läs fullständig kapitel 1 Petrusbrevet 1

Visa 1 Petrusbrevet 1:20 i sitt sammanhang