Gamla Testamentet

Nya Testamentet

Mika 3:5 Karl XII 1873 (SK73)

Detta säger Herren, emot de Propheter som förföra mitt folk: De predika, att det skall gå väl, när man gifver dem äta; men om man intet gifver dem i munnen, sa predika de, att ett örlig skall komma.

Läs fullständig kapitel Mika 3

Visa Mika 3:5 i sitt sammanhang